6 maart 2019

Wat doet een Adviseur Familiebedrijven eigenlijk?


C.G. TOTEM | Wat doet een adviseur familiebedrijven


Familiebedrijven zijn anders. Zij kennen specifieke en complexe uitdagingen die voortvloeien uit het spanningsveld tussen de belangen van het bedrijf, de belangen van de familie als geheel en de belangen van elk individueel familielid. Naast het rationele spelen ook emotionele factoren een rol.


Definitie familiebedrijf

Volgens de Europese definitie is een bedrijf ongeacht haar omvang een familiebedrijf wanneer eenvoudig geformuleerd aan volgende voorwaarden is voldaan:
 • Minimum 50% van het stemrecht op de algemene vergadering is in handen van de oprichter en zijn familie. Voor beursgenoteerde ondernemingen is dit minimum 25%;
 • Ten minste één vertegenwoordiger is betrokken bij het bestuur of management van de onderneming. 
Aangezien ook eerste generatie familiebedrijven die nog niet aan een volgende generatie zijn overgedragen meetellen, valt driekwart van de Vlaamse ondernemingen onder deze definitie.


Waar positioneert de adviseur familiebedrijven zich?


C.G. TOTEM - Positionering Adviseur FamiliebedrijvenFamiliebedrijven worden bekeken als een systeem bestaande uit 3 subsystemen: bedrijf, eigendom en familie.

Wanneer iets wijzigt in een subsysteem heeft dit ook zijn onmiddellijke impact op de subsystemen. Het zijn als het ware tandwieltjes die met elkaar zijn verbonden. Wanneer één van de drie kinderen die actief zijn in de zaak wordt aangesteld als zaakvoerder zullen de verhoudingen rond de familietafel ook wijzigen. Daarom niet slechter, maar het wordt sowieso anders.

De adviseur familiebedrijven bevindt zich op de intersectie van bedrijf, eigendom en familie. Waar binnen elk van deze domeinen een breed scala aan consultants en experts hun cliënten helpt vanuit hun specialiteit, probeert de adviseur familiebedrijven overzicht en inzicht te brengen in het breder geheel.


De emoties kunnen hoog oplopen bij opvolging en overdracht

Adviseur familiebedrijven, opvolging en overdracht worden vaak in één adem uitgesproken. En na deze drie woorden volgt een resem van juridische, fiscale en financiële gerelateerde items de revue. Denk maar aan notaris of advocaat, akte, aandeelhoudersovereenkomst, schenken of verkopen, waardering van de onderneming, erfrecht,... De verschillende experten die in beeld komen bij opvolging en overdracht zullen allemaal perfect advies kunnen geven over de aspecten gerelateerd aan hun werkdomein.

Er is echter een belangrijk facet dat niet uit het oog mag worden verloren: het emotionele gebeuren.

De overdracht is één van de belangrijkste transacties in de ondernemer zijn leven waar soms ettelijke nachten van wakker wordt gelegen door gans de familie:
 • Wie is de meest geschikte opvolger?
 • Wat als de kinderen niet geïnteresseerd zijn?
 • Hoe bereid ik mijn opvolger(s) voor op deze belangrijke stap?
 • Hoe vertel ik mijn ouders dat ik liever niet in de zaak stap?
 • Hoe behandel ik iedereen fair in dit proces?
 • Mijn werk is mijn leven. Hoe moet het nu verder met mij?
 • Wil ik hetzelfde leven als dit van mijn ouders?
 • Welke impact gaat dit hebben op mijn meest loyale werknemers?


C.G. TOTEM | OpvolgingVan de familie-adviseur wordt verwacht dat hij zijn weg kent in deze materie zonder inhoudelijk een expert te zijn. Succesvol werken als adviseur familiebedrijven vergt dan ook een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak.

Naast het scheppen van inzicht in de complexiteit van opvolging en overdracht, helpt de adviseur familiebedrijven jou en je familie om even afstand in te nemen. Hij helpt alle opties op een rij te zetten. Nadien wordt een plan van aanpak voorgesteld waarmee je als eigenaarsfamilie samen met de adviseur aan de slag kan.

Zelf beschouw ik de adviseur familiebedrijven dan ook als mix van adviseur, coach, begeleider van verandering, bemiddelaar en project manager. Hij biedt de cliënt overzicht, inzicht, advies, organiseert overleg en voorziet in een plan van aanpak waarmee aan de slag wordt gegaan – telkens rekening houdend met het groter geheel.


Wanneer komt een adviseur familiebedrijven in beeld?

Beter te vroeg dan te laat! Best lang vooraleer je begint te denken aan je pensioen. Hoe eerder je start met de voorbereiding, hoe groter uw kans op een geslaagde overdracht. Het is bovendien nooit slecht om een plan B klaar te hebben liggen.

Naast het begeleiden van de opvolging en de overdracht, wordt een adviseur familiebedrijven ook aangesproken om ondersteuning te bieden bij de opmaak van een familiecharter, governance of bemiddeling.Meer weten over onze diensten voor familiebedrijven? Klik hier

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Klik hier om het contactformulier in te vullen.

Image: Pixabay12 februari 2019

Plan de overdracht van je bedrijf tijdig!

C.G. TOTEM - Coaching - KMO - familiebedrijf - overdracht - informatie


Informeer je beter te vroeg dan te laat

Idealiter start je als familiale zaakvoerder met het plannen van de overdracht nog lang vooraleer je denkt aan met pensioen gaan. Je geeft de touwtjes niet van de ene op de andere dag uit handen. Daar loopt een jarenlange voorbereiding aan vooraf.

Denk je: "Nog veel te vroeg om hier mee bezig te zijn!"
We kunnen dat begrijpen. Lees a.u.b. even verder. We zien wel of je er straks nog hetzelfde over denkt.


Plan tijdig

Er staat meer op de agenda dan je denkt. Hieronder alvast een kort overzicht.

 1. Nogal evident. Wie is de juiste opvolger (m/v)?
 2. Je dient je opvolger(s) klaar te stomen. Daar is al snel 10 jaar voor nodig.
 3. Misschien is tussentijds een externe manager nodig?
 4. Welke structuur dient de organisatie te hebben met oog op een effectieve overdracht?
 5. Wat betekent dit alles voor je personeel?
 6. Hoe ga je om met de eigendom van het bedrijf? Wat wil je financieel nog uit het bedrijf halen voor en na de overdracht?
 7. Hoe overtuig je de familie van je plannen? Hebben zij dezelfde visie op hoe je het wilt aanpakken?


Wat als er een plan B nodig is?

Jarenlang heb je gewerkt om het bedrijf te maken tot wat het nu is. Je wilt het in goede handen achter laten wanneer je de deur dicht trekt. Idealiter plan je zelf die dag en is alles vooraf goed geregeld.

Maar wat als je door omstandigheden die dag niet meer zelf kunt kiezen?

 1. Gevaar schuilt soms in een klein hoekje. Wat als jou iets overkomt welke je verhindert je verantwoordelijkheden morgen op te nemen? Wie stapt dan voor je in?
 2. Werkt de ideale opvolger nog niet in het bedrijf? Gaat die zijn mooie carrière en goed betaalde job wel willen achterlaten?
 3. Wat als de ideale opvolger het op het moment dat jij bereid bent om over overdracht na te denken aangeeft geen toekomst te zien in het familiebedrijf?

Wanneer het tegen zit, is verkopen misschien nog de enige uitweg. Heb je dan nog tijd om dit scenario grondig te plannen?


Wees voorbereid

Laat je begeleiden door een onafhankelijk adviseur. Lange termijnplanning is bij familiale overdracht het beste advies welke we je kunnen geven. En vooral: start tijdig!


Meer weten over ons diensten voor familiebedrijven? Klik hier

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Klik hier om het contactformulier in te vullen.
Image: Pixabay

4 februari 2019

Durven-doen

C.G. TOTEM - Coaching - KMO - familiebedrijf - overdracht - durven doen

Afgelopen week kwam ik een jonge kerel tijdens een Meetup - een ideale plaats om te netwerken trouwens. Hij was heel intens bezig met 'futures thinking'.

Wat is futures thinking?

Futures Thinking is - kort gezegd - een gestructureerde methode om na te denken over de wijzigingen die op ons af komen binnen 10, 20 of meer jaren. Hierbij wordt nagedacht over welke impact dit op ons leven zal hebben. Een belangrijk element in dit proces is zich vandaag voorbereiden op de toekomst door terug te plannen vanuit de toekomst naar vandaag. In de politiek is het een manier om verder te kijken dan de komende verkiezingen. In bedrijven is het een manier om innovatie te stimuleren - even weg van de druk om op korte termijn te presteren op de beurs.


Laat perfectie niet in de weg staan van vooruitgang.

Het zou een nieuw werkwoord moeten worden: durven-doen.

Ondanks de passie werd onze recent afgestudeerde student afgeremd. Er waren de vrienden-ondernemers die nog studeren. Eigenlijk hebben ze geen tijd om er al echt aan te beginnen. Daarnaast hoorde ik vier of vijf keer dat ze meer analyse moesten doen om hun klanten te bepalen, hoe het aan te pakken en noem maar op. Ze zitten vast in de analyse. In het Engels mooi gezegd: paralysis by analysis. Zoeken naar perfectie staat hier duidelijk in de weg van vooruitgang.

Au fond, wat moeten ze volgens mij doen?
Ze kennen de technieken op het proces te faciliteren. Het is een vrij recente discipline. Naast netwerken (vb. Bryo), moeten ze de belemmerende gedachten in hun hoofd naast zich neerleggen en gewoon de boemel op. Ze moeten zich gaan voorstellen aan bedrijfsleiders en hen via een workshop laten proeven van wat mogelijk is. Soms moet je gewoon durven-doen.


Wie wil deze gasten een kans geven om te pitchen?

Soms moeten we onze nek durven uitspreken. Vandaar: wie deze gasten een kans wil geven om hun toegevoegde waarde te bewijzen? Laat het mij weten. Dan zorg ik dat jullie geconnecteerd geraken via LinkedIn.


Familiale bedrijfsleider?

Ook al eens nagedacht hoe het 10 jaar verder hier zal staan. Zijn jij en je opvolger(s) klaar om die in de ogen te zien?

Je hoeft in ieder geval niet aan futures thinking te doen om te weten dat overdracht naar de volgende generatie heel goed moet voorbereid worden. Het volledige proces duurt ongeveer 10 jaar. Je kan er dus maar beter op tijd aan beginnen - zelfs al denk je nog lang niet aan je eigen pensioen.

Met alle vragen over familiale overdracht kan je altijd bij C.G. TOTEM terecht. Futures thinking laten we dan wel weer over aan andere specialisten.
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Klik hier om het contactformulier in te vullen.
Image: Pixabay