4 april 2019

Ons land gaat naar de ****** als we nu niets doen

blah blah blah


Ik ben echt verontwaardigd. Reeds naar 2 politieke debatten geweest. En wat hebben we gehoord: een kudde schapen die om de hete brij rond draaien. Ofwel antwoorden de politiekers niet op de vragen die worden gesteld, ofwel kunnen ze niet zeggen wat hun maatregel gaat kosten en/of wat ze ter compensatie gaan laten vallen. Het is mij beu want ons land gaat naar de kl*ten als we nu niets doen. Ik wil antwoorden en wel nu!

Wij zijn nog steeds een welvarend land. En ik wil het zo houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Willen we dit behouden, moeten we nu toch echt in actie schieten. En het hoeft niet altijd geld te kosten. We moeten in de eerste plaats meer waar krijgen voor ons geld.

Er zijn mensen die werken en die amper toekomen. Dit kan toch niet. We zijn bij de landen met de hoogste belastingen in Europa en toch is er na 40 jaar sociaal beleid nog steeds 15% van de bevolking die onder de armoedegrens leeft. Nog evenveel als vroeger ondanks alle geleverde inspanningen. Dit is onaccepteerbaar. We moeten dan toch durven toegeven dat er iets toch niet goed werkt.15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens


Over werken gesproken. Geld verdienen wordt ontmoedigd. Hoe meer je verdient, hoe blijer vadertje staat wordt. Zelf voel je van je extra inspanningen niet zo veel in je portemonnee. En toch mogen we ondanks alle belastingen die we betalen verwachten dat binnenkort de eerste ziekenhuizen zullen sluiten omdat ze niet meer uit de kosten komen. We weten dat de pensioenen niet langer betaalbaar zijn van de bijdragen die vandaag binnen komen in de RSZ. Deze week is er wel zomaar beslist dat bepaalde ambtenaren die in een 4 dagen week werken voor 5 dagen pensioen zullen krijgen. En wie gaat die kosten betalen? Dat is toch geen goed bestuur. En de media vindt het zelfs niet belangrijk om hier iets over te zeggen.

Er zijn vandaag jongeren die denken dat ze geen toekomst meer hebben. Dit kan toch niet!


Boek: Een plan voor ons land

Het hoeft niet pijnlijk te zijn om dit aan te pakken. Itinera heeft de pijnpunten blootgelegd waar we moeten aan werken. Tegelijkertijd bieden ze zicht op de goede voorbeelden waar we ons kunnen op richten. En er hoeft geen sociaal bloedbad te zijn. Echt waar!

Er is nood aan (1) meer goed bestuur. Een simpel voorbeeld: De Lijn heeft 150 miljoen in het water gegooid aan software voor een nieuw ticketsysteem. Overal ter wereld heeft men perfecte systemen die werken. Moet men echt het warm water terug gaan uitvinden?

Toen mijn moeder vroeger naar de dokter ging, ging ik als kind daarna naar de mutualiteit. Onmiddellijk had mijn moeder haar geld terug. Vandaag moeten we niet meer naar de mutualiteit, maar moeten we ons briefjes – of sommige toch nog – in de brievenbus steken. En dan wachten we hier in Zottegem meer dan 10 dagen op ons geld. In deze wereld is dit toch niet meer voor mogelijk te houden.

Vier ministers die over klimaat gaan. De temperatuur moet nogal oplopen in de zaal als je ze samen zet. Ze produceren meer gas dan alle koeien samen, maar geven weinig melk. Ik krijg het er in ieder geval ijskoud van dat ze nog niet tot een onderling akkoord kunnen komen.

De overheidsuitgaven zijn over de laatste jaren verdubbeld. Ze zijn niet verlaagd, hé. En de schulden zijn alleen maar toegenomen. Wat gaan we niet meer doen? Deze oefening wordt in ons klein landje niet gedaan. Daar doet onze politiek niet aan mee. Als je dit met je gezinsbudget of je bedrijf zou doen, kan je de deur snel achter je dicht trekken.


De klok tikt. Help de complexiteit uit de wereld. Nu!


De (2) complexiteit moet de wereld uit. Wie wordt er beter van al die aftrekposten voor de belastingen. Eigenlijk niemand. Zelfs  de bedrijven niet. Geloof me. Het zou veel eenvoudiger kunnen. Er zijn studies die beweren dat met een eenvoudiger belastingsysteem de gemiddelde aanslagvoet zou kunnen zakken van in de 40% naar in de 20%. We willen niet dat de leerkrachten papiertjes invullen voor de schoolinspectie. We willen dat ze les geven. De regels zorgen voor meer overheidsbeslag. Niet noodzakelijk voor meer kwaliteit.

In Zweden heeft men 20% van de kosten van de overheid gereduceerd. Zij zijn nu goedkoper dan ons land. En de inwoners daar vinden niet dat ze een slechtere service krijgen. En er is ook geen sociaal bloedbad geweest. Integendeel. Dit moet toch inspireren.

Het kan toch niet zijn dat voor elke 1 Euro die de staat krijgt om te investeren wij meer dan 2,5 Euro moeten betalen. Er gaat 1,5 Euro verloren. Zo inefficiënt zijn we.

Het pensioen is uitgevonden in een tijd dat de Belg gemiddeld 65 jaar werd. Met andere woorden, de helft had er baat bij voor een heel korte tijd. We moeten het debat houden, hoe we van de belastingen die we betalen gaan bijleggen want van het zilverfonds zal het niet komen. Dat is een lege doos. Het pensioen moet niet naar beneden. We zijn al bij de laagste in Europa volgens onze koopkracht. Maar dit vereist wel ingrepen. Beter bestuur en minder complexiteit kunnen dit bekostigen. Als de Nederlanders, de Zweden en de Duitsers het kunnen, waarom wij dan niet?

Ofwel staan we op en leren we van diegenen die het beter doen dan ons. Ofwel zeggen onze kinderen en kleinkinderen binnen enkele jaren dat ze hier wegtrekken naar een land of regio waar wel nog welvaart is, waar ze niet moeten betalen voor de miserie die de vorige generaties hebben gecreëerd. 
Voor elke 100 personen die vandaag met pensioen gaan, komen er maar 80 bij op de arbeidsmarkt. Als we onze jongeren gaan wegjagen, wie zal dan jouw karretje duwen in het rusthuis?

We willen politiekers die verstandige keuzes maken


Ik wil niet langer politiekers die rond de pot draaien. Er is maar 40% vertrouwen in onze politiek. Slechter kan het bijna niet meer. Vandaar politiekers, kom met antwoorden, duidelijke antwoorden zodat wij weten aan wie we onze stem moet geven bij de volgende verkiezingen.
Politiekers, dit is een warme oproep om te zeggen waar het op staat en wat jullie er gaan aan doen. In de UK maken ze zich belachelijk met de Brexit poppenkast. Jullie doen hetzelfde als je niet je bek opentrekt en tot actie overgaat.

En de journalisten. Aub, voel de politiekers eens echt aan de tand. Laat de sensatie van De Wever en Peeters en De Block en Francken die op elkaars dak zitten aan jullie voorbij gaan. Vergeet die Brexit even en laten we het even over ons eigen land hebben. Stel toch eens de moeilijke vragen. Niet na de verkiezingen, maar nu.

Journalisten, laat u inspireren door het boek “Een plan voor het land” en vraag nu toch eens door. Laat de discussie en al het gel*l over al dan niet gratis busvervoer nu eens links liggen. Iedereen weet dat gratis niet bestaat. Vraag bij de volgende rondetafel, het volgende debat, in Ter Zake en in de Zevende Dag nu eens waar het echt om draait! Laat ze vooral niet zeveren over fait divers.

Vrienden bij VOKA en UNIZO. Nodig op jullie volgende politieke debatten eens iemand uit van Itinera om een introductie te geven vooraleer het debat start. Laat de kandidaten daar eens op reageren. Van de btw op de fietsen ligt heus niemand wakker.

Denk aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen


Iedereen van ons moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Iedere burger. We kunnen dit doen door onze politieke mandatarissen op te roepen om concrete antwoorden te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. En daarna bewust onze stem uit te brengen. Het draait om de toekomst en welvaart van ons eigen kinderen en kleinkinderen! En waarschijnlijk ook de onze willen we door hen binnen enkele jaren niet afgestraft worden omdat we toegestaan hebben dat er niets aan de echte problemen is gedaan.

Alle Belgen en inwoners in dit land, verenig u en voel de politiekers aan de tand! En kies daarna in het stemhokje voor een goede toekomst voor uw kinderen en kleinkinderen met uw verstand.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten